25. august 2023

Døgnmaks for nettleige

I løpet av helga, eller såg fort Apple og Google godkjenner det kjem det ei oppdatering i Rauland Kraft-appen.
Oppdateringa viser anlegget sitt døgnmaks snitt og kostnaden av gjeldande kapasitetsledd.
Få oversikt over kva tre døgnmaksar som utgjer grunnlaget for kapasitetsleddet ditt, og sjå kva det vil kosta om du går opp eit kapasitetsledd.

Har du ikkje lasta ned appen endå? Last den ned og få kontroll over straumforbruket ditt her: