Bli straumkunde av oss

Få ein GRATIS Puls-måler

Kva straumavtale passar deg best?

Me tilbyr ein av dei beste straumavtalane i marknaden som er tilrådde av Forbrukartilsynet. Bestill straumavtalen som passar deg best og få ein gratis Puls-målar mot seks månader binding og 19,-/*mnd for datatrafikk.

Sjå straumforbuket ditt i sanntid!

Den billigaste straumen er han du ikkje brukar! Med puls-målaren frå Rauland Kraft kan du sjå kor mykje straum du brukar akkurat no.

Med moglegheit til å sjå forbruket i sanntid er det lettare å tilpasse bruken din av straum til når straumen er billigast og dermed spara pengar! Med puls-målar er det òg mogleg å setja grensa til eit forbruk i appen, slik at den varslar deg om du brukar over ønskt mengde i kW.

Er du allereie kunde men ønskjer Puls-målar?

Bestill puls-målaren her!

Straumbegreper
-enkelt forklart

Nord Pool Spot: 

Nord Pool er ein nordisk kraftbørs som, på timebasis, justerer kraftprisen mot kraftmarknaden der all kraft omsettast.  

Spotprisen bereknast kontinuerleg, og kan samanliknast med flytande lånerente. Erfaringane viser at spotpris er det beste og rimelegaste alternativet for deg som kunde.  

Påslag: 

Påslaget skal dekke våre omkostningar og forskottering av straumkjøp i ein månad.  

Elsertifikat og innkjøpskostnadar: 

Elsertifikat er ein statleg lovpålagt kostnad, øyremerka støtte til produksjon av ny grøn energi. Dette gjelder alle kraftleverandørar. 

Innkjøpskost er vår kostnad ved kjøp av kraft og pålagte elsertifikat. 

Private straumavtaler