Kundefordelar

Rabattar og tilbod til deg som kunde

Det skal lønna seg å vera straumkunde hos Rauland Kraft.

I tillegg til at du bruker lokal straumleverandør, tilbyr me utvalde produkt og tenester til ein rabattert pris.
Desse rabattane får du når du viser fram tilbodet frå Rauland Kraft appen i butikk.

Me jobbar stadig vekk med tilbod i appen vår. Det kjem stadig nye tilbod. Det lønner seg å følgja med, då nokre tilbod er tidsavgrensa.

Tilbodet i appen gjeld dersom du er kunde av Rauland Kraft.

Marispelet ved Rjukanfossen

-250 kr i rabatt på voksenbillettar.

-150 kr på ungdomsbillettar.

Som straumkunde av Rauland Kraft får du 250 kr i rabatt på voksenbillettar og 150 kr i rabatt på ungdomsbillettar til Marispelet ved Rjukanfossen 2024. Rabatten gjeld for inntil 2 billettar for vaksen og 2 billettar for barn. Billettar kan bestillast via link i Rauland Kraft-appen.

Bussinformasjon

Besøk Marispelet

Bli kunde av Rauland Kraft for å benytte kundefordel

Kunderabatt Rauland Kraft

Rauland Servicesenter

25% rabatt på bilvask. 

Sjå kundefordelen inne i Rauland Kraft appen og vis fram rabattkoden ved kjøp.

Besøk Rauland Servicesenter

Bli kunde av Rauland Kraft for å benytte kundefordel

Kunderabatt Rauland Kraft

Rauland Fjellsport

30% rabatt på ei valfri vare på ditt neste kjøp

Som kunde av Rauland Kraft får du no 30% rabatt på ei valfri vare på ditt neste kjøp hos Rauland Fjellsport

Sjå kundefordelen inne i Rauland Kraft appen og vis fram rabattkoden ved kjøp.

Rabatten er begrensa for ett kjøp per kunde.

Tilbodet i appen gjeld dersom du er kunde av Rauland Kraft, og ved framvisning av rabattkode ved kjøp.

Besøk Rauland Fjellsport

Bli kunde av Rauland Kraft for å benytte kundefordel