00. måned 202?

Kundeinformasjon – nytt bankkontonr med meir

Kundeinformasjon – nytt bankkontonr med meir

Rauland Kraft vidarefører samarbeidet med Notodden Energi om kjøp av tenester som fakturering, sal og marknadsføring.

For at du som kunde skal sjå at det er Rauland Kraft som er din kraftleverandør og som du har avtalegiro – og efakturavtale med, samt få tilgang til vår kundeapp, må vi bytte system for fakturering.

Kva betyr dette for deg som kunde?

Nytt kontonr frå 01.01.2023:  1506 50 13387.

KID-nummer brukast ved manuell innbetaling.

Noverande avtalegiroavtalar og efaktura blir vidareført.

Nye avtaler på avtalegiro må ikkje opprettast mellom 02.01.23 til 11.01.23.

Ny innlogg på «min side» på Rauland Kraft.

Rauland Kraft kundeapp med bla. moglegheit for å installere modul i målar for å sjå sanntid målaravlesing vil endeleg være på plass på nyåret.

Alle straumavtaler vidareførast, med uendra vilkår.

Gjeld og avtaler om kjøp av varmepumpe betalt over straumrekninga.