00. måned 202?

NYHET – STRAUMKOSTNAD I APP

NYHET – Straumkostnad i APP

Me har no lagt inn straumkostnad i Rauland Kraft appen.

Alle kundar vil sjå eit estimat av straumkostnadene hittil i månaden inne på forbruksvarslinga. Vel å vis straum eller kostnader inne i appen.

Det er òg lagt inn moglegheit for å inkludera straumstøtta i estimeringen av straumkostnaden hittil i månaden. Det må aktiverast under grafen.

Ikkje lasta ned appen endå? Last ned på App Store eller Google Play. Søk opp Rauland Kraft