Straumavtale

Bedrift

RIMELIG STRAUM

Spotpris fra Nord Pool – det rimeligaste og beste alternativet for deg som kunde.

Ta kontakt for å finne den rette avtala for din bedrift!

Rauland Kraft har svært gode straumavtaler for næringslivet.

Vårt bidrag til vekst er å sikre bedriftene gode kraftavtaler.
Med utgangspunkt i spotprisen på Nord Pools straumbørs, tilbyr vi svært rimelege avtaler. 

For bedrifter med høgt straumbehov kan vi tilby porteføljeforvaltning som kan sikre forutsigbarhet og god straumpris på lang sikt. Ei slik ordning har ei tidsramme på minimum tre år. 

Ta kontakt for å finne den rette avtala for din bedrift!

Rauland Kraft har svært gode straumavtaler for næringslivet.

Vårt bidrag til vekst er å sikre bedriftene gode kraftavtaler.
Med utgangspunkt i spotprisen på Nord Pools straumbørs, tilbyr vi svært rimelege avtaler. 

For bedrifter med høgt straumbehov kan vi tilby porteføljeforvaltning som kan sikre forutsigbarhet og god straumpris på lang sikt. Ei slik ordning har ei tidsramme på minimum tre år. 

Straumbegreper
-enkelt forklart

Nord Pool Spot: 

Nord Pool er ein nordisk kraftbørs som, på timebasis, justerer kraftprisen mot kraftmarknaden der all kraft omsettast.  

Spotprisen bereknast kontinuerleg, og kan samanliknast med flytande lånerente. Erfaringane viser at spotpris er det beste og rimelegaste alternativet for deg som kunde.  

Påslag: 

Påslaget skal dekke våre omkostningar og forskottering av straumkjøp i ein månad.  

Elsertifikat og innkjøpskostnadar: 

Elsertifikat er ein statleg lovpålagt kostnad, øyremerka støtte til produksjon av ny grøn energi. Dette gjelder alle kraftleverandørar. 

Innkjøpskost er vår kostnad ved kjøp av kraft og pålagte elsertifikat. 

Private straumavtaler