Privat straumavtale

Enkel

RIMELIG STRAUM

Spotpris fra Nord Pool – det rimeligste og beste alternativet for deg som kunde.

For deg med eit mindre forbruk

Brukar du ikkje så mykje straum? Bur du alene – kanskje i leilegheit? Då passar denne straumavtala best for deg! Straumavtale Enkel anbefalast for deg med eit lågt straumforbruk på opptil 14000 kWt.* 

Ditt straumforbruk følger den til ei kvar tid gjellande marknadspris (spotpris) time for time. Spotpris er anbefala av Forbrukerrådet 

Alle prisar er inklusive meirverdiavgift. 

Ingen fakturagebyr*. Ingen forskotsbetaling. Fakturering skjer etter forbruk. Første faktura sendast på e-post. 

Straum hjå Rauland Kraft skal væra rimeleg og enkelt. Hjå oss er det ingen informasjon med liten skrift eller skjulte kostnadar. Det er heller ikkje bindingstid! 

Lurar du på noko? Ta gjerne kontakt, så hjelper me deg. 

*Papirgebyr kr 12,50,- (inklusive mva.) kjem i tillegg for dei som ikkje har *eFaktura, e-postfaktura eller SMS faktura.

*Brukar du meir enn 14000 kWt tilrår me ein av våre andre avtalar Rauland Familie eller Rauland Hus og Hytte.

For deg med eit mindre forbruk

Brukar du ikkje så mykje straum? Bur du alene – kanskje i leilegheit? Då passar denne straumavtala best for deg! Straumavtale Enkel anbefalast for deg med eit lågt straumforbruk på opptil 14000 kWt.*

Ditt straumforbruk følger den til ei kvar tid gjellande marknadspris (spotpris) time for time. Spotpris er anbefala av Forbrukerrådet 

Alle prisar er inklusive meirverdiavgift. 

Ingen fakturagebyr. Ingen forskotsbetaling. Fakturering skjer etter forbruk. Første faktura sendast på e-post. 

Straum hjå Rauland Kraft skal væra rimeleg og enkelt. Hjå oss er det ingen informasjon med liten skrift eller skjulte kostnadar. Det er heller ikkje bindingstid! 

Lurar du på noko? Ta gjerne kontakt, så hjelper me deg. 

*Papirgebyr kr 12,50,- (inklusive mva.) kjem i tillegg for dei som ikkje har *eFaktura, e-postfaktura eller SMS faktura.

*Brukar du meir enn 14000 kWt tilrår me ein av våre andre avtalar Rauland Familie eller Rauland Hus og Hytte.

Straumbegreper
-enkelt forklart

Nord Pool Spot 

Vi vel det beste for deg som kunde! Difor er våre straumprisar sett etter Nord Pool’s Spotpris: Det billigaste alternativet for deg som kunde. 

Nord Pool er ein nordisk kraftbørs som justerer kraftprisen mot kraftmarknaden. Prisen bereknast på time for time. 

Lurar du på kva spotprisen er no? Sjekk Nord Pool’s Spotpris her. 

Påslag 

Påslaget skal dekke våre omkostningar og forskottering av straumkjøp i ein månad. Påslaget bereknast ut frå kWt. 

Elsertifikat og innkjøpskostnadar 

Elsertifikat er ei støtteordning for fornybar energi. Uavhengig av straumleverandør, betaler alle straumkundar i Norge for elsertifikat. Dette er en statleg lovpålagt kostnad. 

Innkjøpskost er vår kostnad ved kjøp av kraft og pålagte sertifikata. 

Nettleige kjem i tillegg til kraftleveransen. 

Lurer du på noko? Ta en titt på våre mest stilte spørsmål, eller kontakt oss her. 

Andre avtaler