Privat straumavtale

Familie

RIMELIG STRAUM

Spotpris fra Nord Pool – det rimeligste og beste alternativet for deg som kunde.

For deg med eit høgarere forbruk

Blir det mykje klesvask, mange måltid og kamp om badet? Fleire datamaskiner, nettbrett og telefonar som dagleg skal ladast? Ja, slikt blir det for straumforbruk av. Heldigvis har Rauland Kraft sett saman straumavtalen Familie! Med Familie får du ein av marknadens beste straumavtaler, lagt til rette for deg med et høgt straumforbruk, og som er rimelegare over tid.

Straum hjå Rauland Kraft skal væra rimeleg og enkel. Hos oss er det ingen informasjon med liten skrift eller skjulte kostnadar. Det er heller ingen bindingstid!

Ditt straumforbruk følger den til ei kvar tid gjellande marknadspris (spotpris) time for time. Spotpris er anbefala av Forbrukerrådet

Alle prisar er inklusive meirverdiavgift.

Ingen fakturagebyr*. Ingen forskotsbetaling. Fakturering skjer etter forbruk. Første faktura sendast på e-post.

Lurar du på noko? Tak gjerne kontakt, så hjelper me deg!

*Papirgebyr kr 12,50,- (inklusive mva.) kjem i tillegg for dei som ikkje har *eFaktura, e-postfaktura eller SMS faktura.

For deg med eit høgarere forbruk

Blir det mykje klesvask, mange måltid og kamp om badet? Fleire datamaskiner, nettbrett og telefonar som dagleg skal ladast? Ja, slikt blir det for straumforbruk av. Heldigvis har Rauland Kraft sett saman straumavtalen Familie! Med Familie får du ein av marknadens beste straumavtaler, lagt til rette for deg med et høgt straumforbruk, og som er rimelegare over tid.

Straum hjå Rauland Kraft skal væra rimeleg og enkel. Hos oss er det ingen informasjon med liten skrift eller skjulte kostnadar. Det er heller ingen bindingstid!

Ditt straumforbruk følger den til ei kvar tid gjellande marknadspris (spotpris) time for time. Spotpris er anbefala av Forbrukerrådet

Alle prisar er inklusive meirverdiavgift.

Ingen fakturagebyr*. Ingen forskotsbetaling. Fakturering skjer etter forbruk. Første faktura sendast på e-post.

Lurar du på noko? Tak gjerne kontakt, så hjelper me deg!

*Papirgebyr kr 12,50,- (inklusive mva.) kjem i tillegg for dei som ikkje har *eFaktura, e-postfaktura eller SMS faktura.

Straumbegreper
-enkelt forklart

Nord Pool Spot

Vi vel det beste for deg som kunde! Difor er våre straumprisar sett etter Nord Pool’s Spotpris: Det billigaste alternativet for deg som kunde.

Nord Pool er ein nordisk kraftbørs som justerer kraftprisen mot kraftmarknaden. Prisen bereknast på time for time. Lurar du på kva spotprisen er no? Sjekk Nord Pool’s Spotpris her.

Påslag

Påslaget skal dekke våre omkostningar og forskottering av straumkjøp i ein månad. Påslaget bereknast ut frå kWt.

Elsertifikat og innkjøpskostnadar

Elsertifikat er ei støtteordning for fornybar energi. Uavhengig av straumleverandør, betaler alle straumkundar i Norge for elsertifikat. Dette er en statleg lovpålagt kostnad.

Innkjøpskost er vår kostnad ved kjøp av kraft og pålagte sertifikata.

Nettleige kjem i tillegg til kraftleveransen.

Lurer du på noko? Ta en titt på våre mest stilte spørsmål, eller kontakt oss her.

Andre avtaler