Privat straumavtale

Hus og Hytte

RIMELEG STRAUM

Spotpris frå Nord Pool – det beste alternativet for deg som kunde.

INGEN SKJULTE KOSTNADAR

Bekymre deg ikkje for ekstra, uforutsette poster på straumregningen.

KUNDEFORDELAR

Spotpris frå Nord Pool – det rimelegste og beste alternativet for deg som kunde.

Hus og Hytte?

Med straumavtalen Hus & Hytte frå Rauland Kraft AS får du ei god straumavtale! Samla avtalane dine på ei og same faktura med straum frå Rauland Kraft AS. 

Straum frå Rauland Kraft skal væra rimeleg og enkel. Hjå oss er det ingen informasjon i liten skrift eller skjulte kostnader. Det er heller ingen bindingstid! 

Prisen følgjer den til ein kvar tid gjeldande marknadsprisen (spotpris) time for time. Spotpris er anbefalt av Forbrukerrådet. 

Alle prisene er inklusiv meirverdiavgift. 

Ingen fakturagebyr*. Ingen forskotsbetaling. Fakturering skjer etter forbruk. 

*Papirgebyr kr 12,50,- (inklusive mva.) kjem i tillegg for dei som ikkje har *eFaktura, e-postfaktura eller SMS faktura.

Hus og hytte?

Med straumavtalen Hus og Hytte frå Rauland Kraft AS får du ein av marknadens beste straumavtaler! Ikkje betal meir en du må for straum til hus eller hytte. Bruk hytta så mykje, eller lite du vil med godt samvit med straum frå Rauland Kraft AS. 

Straum frå Rauland Kraft skal væra rimeleg og enkel. Hjå oss er det ingen informasjon i liten skrift eller skjulte kostnader. Det er heller ingen bindingstid! 

Prisen følgjer den til ein kvar tid gjeldande marknadsprisen (spotpris) time for time. Spotpris er anbefalt av Forbrukerrådet. 

Alle prisene er inklusiv meirverdiavgift. 

Ingen fakturagebyr*. Ingen forskotsbetaling. Fakturering skjer etter forbruk. 

*Papirgebyr kr 12,50,- (inklusive mva.) kjem i tillegg for dei som ikkje har *eFaktura, e-postfaktura eller SMS faktura.

Straumbegrep
– enkelt forklart

Nord Pool Spot

Vi vel det beste for deg som kunde! Difor er våre straumprisar sett etter Nord Pool’s Spotpris: Det billigaste alternativet for deg som kunde.

Nord Pool er ein nordisk kraftbørs som justerer kraftprisen mot kraftmarknaden. Prisen bereknast på time for time. Lurar du på kva spotprisen er no? Sjekk Nord Pool’s Spotpris her.

Påslag

Påslaget skal dekke våre omkostningar og forskottering av straumkjøp i ein månad. Påslaget bereknast ut frå kWt.

Elsertifikat og innkjøpskostnadar

Elsertifikat er ei støtteordning for fornybar energi. Uavhengig av straumleverandør, betaler alle straumkundar i Norge for elsertifikat. Dette er en statleg lovpålagt kostnad.

Innkjøpskost er vår kostnad ved kjøp av kraft og pålagte sertifikata.

Nettleige kjem i tillegg til kraftleveransen.

Lurer du på noko? Ta en titt på våre mest stilte spørsmål, eller kontakt oss her.

Andre avtaler

Solcelle

NE Sol

Produser din eigen miljøvennlige
straum og selg overskuddet!

Andre avtaler