Privat straumavtale

RK Sol

MILJØVENNLIG

Produser eigen straum med fornybar energi frå sola.

KONKURRANSEDYKTIG

Våre påslag for deg er små, og vi kjøper av deg for ein god pris.

FORUTSIGBART

Prisen er fast uansett hva det ellers er i markedet.

Lat sola drive bustaden din

Ynskjer du å produsere eigen straum? Eller gjer du det allereie? Til tross for store variasjonar i vær og årstider i Norge, går det fint an å ha solcellepanel. Til gjengjeld produserast det 100 prosent fornybar energi – rett frå taket ditt. Om du ynskjer å redusere ditt karbonavtrykk, kan dette væra ein mogelegheit for deg.

Vi i Rauland Kraft kjøper overskottsstraumen din til ein god pris! Produserer du ikkje nok straum til eige forbruk, må du kjøpe det du treng av oss. Din nye AMS-målar registrerer automatisk kor mykje du sel og kor mykje du kjøper.

Likt med alle andre som omset straum i Norge, kjøper vi straum til spotpris frå Nord Pools straumbørs. Våre påslag for å forskottere straumen for deg er små, og vi er derfor svært konkurransedyktige.

For dykk som har eigenproduksjon av straum, har vi oppretta ein eigen tariff som vi kallar RK Sol. Tak gjerne kontakt med oss før du går i gang med ditt prosjekt. Det vil gi deg meir kunnskap om solcelleproduksjon og kan spare deg for en del ubehagelege overraskelsar.

Definisjonen på en plusskunde er en kunde med produksjon på inntil 100KW. Dei som eventuelt måtte produsere meir enn dette går under definisjonen produsent, og er konsesjonspliktig. For desse gjeld eigne reglar fastsett av Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE). Tak kontakt for meir informasjon.

Lat sola drive bustaden din

Ynskjer du å produsere eigen straum? Eller gjer du det allereie? Til tross for store variasjonar i vær og årstider i Norge, går det fint an å ha solcellepanel. Til gjengjeld produserast det 100 prosent fornybar energi – rett frå taket ditt. Om du ynskjer å redusere ditt karbonavtrykk, kan dette væra ein mogelegheit for deg.

Vi i Rauland Kraft kjøper overskottsstraumen din til ein god pris! Produserer du ikkje nok straum til eige forbruk, må du kjøpe det du treng av oss. Din nye AMS-målar registrerer automatisk kor mykje du sel og kor mykje du kjøper.

Likt med alle andre som omset straum i Norge, kjøper vi straum til spotpris frå Nord Pools straumbørs. Våre påslag for å forskottere straumen for deg er små, og vi er derfor svært konkurransedyktige.

For dykk som har eigenproduksjon av straum, har vi oppretta ein eigen tariff som vi kallar RK Sol. Tak gjerne kontakt med oss før du går i gang med ditt prosjekt. Det vil gi deg meir kunnskap om solcelleproduksjon og kan spare deg for en del ubehagelege overraskelsar.

Definisjonen på en plusskunde er en kunde med produksjon på inntil 100KW. Dei som eventuelt måtte produsere meir enn dette går under definisjonen produsent, og er konsesjonspliktig. For desse gjeld eigne reglar fastsett av Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE). Tak kontakt for meir informasjon.

Straumbegreper
-enkelt forklart

Nord Pool Spot

Vi vel det beste for deg som kunde! Difor er våre straumprisar sett etter Nord Pool’s Spotpris: Det billigaste alternativet for deg som kunde.

Nord Pool er ein nordisk kraftbørs som justerer kraftprisen mot kraftmarknaden. Prisen bereknast på time for time. Lurar du på kva spotprisen er no? Det kan du enkelt sjekke i Din Strøm App eller sjekk Nord Pool’s Spotpris her.

Påslag

Påslaget skal dekke våre omkostningar og forskottering av straumkjøp i ein månad. Påslaget bereknast ut frå kWt.

Elsertifikat og innkjøpskostnadar

Elsertifikat er ei støtteordning for fornybar energi. Uavhengig av straumleverandør, betaler alle straumkundar i Norge for elsertifikat. Dette er en statleg lovpålagt kostnad.

Innkjøpskost er vår kostnad ved kjøp av kraft og pålagte sertifikata.

Nettleige kjem i tillegg til kraftleveransen.

Lurer du på noko? Ta en titt på våre mest stilte spørsmål, eller kontakt oss her.

Andre avtaler