Den mest forutsigbare strømavtalen for deg som bor i NO1.

RK Fav

FASTPRIS AVTALT VOLUM
RK Fav 3 år

Pris: 1 kr (100 øre/kWt)

Månedspris: 39 kr

Binding: 36 mnd

Avtalen gjelder for deg som bor i prisområdet NO1

Fastpris avtalt volum

Med RK Fav får du en fast strømpris gjennom hele avtaleperioden. Dermed får du full forutsigbarhet for prissikret volum, uavhengig av hvordan strømprisene utvikler seg. Vi setter ganske enkelt en avtalt pris for et avtalt volum og periode.

Avtalt volum settes basert på estimert årsforbruk ved oppstart. Prissikringene spres utover året ved bruk av en profilert forbruksprofil hvor andelen av volumet som prissikres er høyere i vintermånedene enn sommermånedene. Slik får du en skreddersydd fastprisavtale tilpasset ditt behov.

*Papirgebyr kr 12,50,- (inklusive mva.) kjem i tillegg for dei som ikkje har *eFaktura, e-postfaktura eller SMS faktura.

  • Månedlig fastbeløp

  • Fast strømpris for avtalt volum

  • Forbruk som avviker fra avtalt volum avregnes i strømavtalen Familie

  • Full kontroll gjennom hele avtaleperioden

  • Ingen forskuddsbetaling

Dette er en illustrasjon og kan avvike fra faktisk forbruk.

FAQ om RK Fav

Dersom du flytter innen samme prisområde kan du ta med deg avtalen din til ditt nye hus. Det er også mulig å si opp avtalen og tegne ny, men da påfølger et bruddgebyr.

Avtalen er bindene for begge parter i avtaleperioden. Dersom avtalen sies opp før utløpet av perioden påbeløper det gebyr for avbrudd.

  • Avbruddgebyret skal dekke våre administrative kostnader ved håndtering av avtalebruddet og utgjør kr. 500,00 inklusive mva.
  • Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Dette utgjør avviklingsgebyret. Se mer om utregningen i Energi Norge Standard Avtale $5-1.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.

Fysisk forbruk som avviker fra avtalt mengde, vil bli avregnet mot spotpris, og vises som over- og underforbruk på faktura. Overforbruk vil avregnes mot strømavtalen Familie. Underforbruk er differansen mellom pris på kjøpt mengde og markedspris.