25. april 2023

Søk om økonomisk støtte

til lokale lag, organisasjonar og enkeltutøverar i Rauland.

  • Notodden Energi sponsor idrett

Me ønskjer å gi tilbake til lokale lag, organisasjonar og enkeltutøverar i Rauland. Derfor kan du no søkja Rauland Kraft AS om tilskot til drift og prosjekt, fortrinnsvis til barne- og ungdomsarbeid. Søknadane vert behandla etter fristen 01. mai 2023

Søk om støtte

Søknad kan også sendast til Rauland Kraft AS via e-post eller pr. brev:

E-post

epost@rauland-kraft.no

Brev

Raulandsvegen 1713 3864 Rauland

Søknadene vert behandla etter fristen 01. mai 2023