17. april 2023

Straumtilskot for verksemder i Vinje for 1. kvartal

Som følgje av høg straumpris har Vinje kommune løyvd ei ramme på 5 mill. til hjelp for verksemder i Vinje.

Gjeld 1. kvartal 2023. Verksemda får attende skilnaden mellom 0,70 kr og gjennomsnittleg spotpris pr månad, hjå Nordpool.

For å søkje om straumtilskot for januar, februar og mars gå inn på Vinje Nett;