19. oktober 2022

Straumtilskot for verksemder i Vinje for 4. kvartal

Som følgje av høg straumpris har Vinje kommune løyvd ei ramme på 7 mill. til hjelp for verksemder i Vinje.

Gjeld 4. kvartal 2022. Verksemda får attende skilnaden mellom 1kr og gjennomsnittleg spotpris pr månad, hjå Nordpool.

For å søkje om straumtilskot for juli, august og september gå inn på Vinje Nett;