19. oktober 2022

Straumtilskot for verksemder i Vinje

Som følgje av høg straumpris har Vinje kommune løyvd ei ramme på 13,5 mill. til hjelp for verksemder i Vinje.

I fyste omgang er dette for 2. og 3. kvartal 2022.  Verksemda får attende 80% av skilnaden mellom 70 øre og gjennomsnittleg spottpris pr månad, hjå Nordpool.

For å søkje om straumtilskot for juli, august og september gå inn på Vinje Nett;