Verv venner og spar pengar

Verv ein venn til å bli straumkunde av Rauland Kraft og de får begge 500 kroner i rabatt på straumrekninga.

Verv venner og spar pengar

Verv ein venn til å bli straumkunde av Rauland Kraft og de får begge 500 kroner i rabatt på straumrekninga.

Start vervinga

1Deg som vervar
2Personen du vervar
Namn:(Påkrevd)
Namnet til deg som vervar.
Telefonnummeret til deg som vervar.
E-postadressa til deg som vervar.

Spørsmål og svar om verving

Personen du ønskjer å verva kan ikkje ha vore straumkunde av Rauland Kraft i løpet av 2024. Tilbodet gjeld berre privatkundar.

Du kan verva så mange du vil. Faktisk kan du verva same person fleire gonger dersom personen til dømes har både bustad og hytte.

Etter at du har sendt inn verveskjemaet til oss tek me ein telefon til den potensielle kunden. Når personen har vorte straumkunde av oss blir dykk begge automatisk bli trekt 500 kr på den neste straumrekninga deira.

For å bli verva kan du ikkje ha vorte verva tidlegare. Du kan heller ikkje ha vore straumkunde hos oss på adressa det gjeld i løpet av 2024.